Rüht võimlemiskooli õpilased võtsid osa Kuldne Karikas festivalist mis toimus 29.02.20 nüüd on ka teada meie tulemused. Hinnati sünkroonsust/tehnikaid, lavastust, emotsioon/eakohasust, usutavus/uudsust!
Meie punktid:
rühm SELECT kava I HOLD YOU - 117 p. - kõrgeim punktisumma lavastus/uudsus 30 p., eakohasus/emotsioon 29 p.
rühm PÄRLID kava DEEMONID JA INGLID - 113 p.- kõrgeim punktisumma lavastus ja liikumistehnikad 29 p.
rühm SELECT kava MAAHINGAMINE - 113 p.- kõrgeim punktisumma lavastuses 30 p. ja liikumistehnikas 29 p.
rühm SELECT kava RÄNDAJAD - 102 p. - kõrgeim punktisumma sünkroonsus ja eakohasus 26 p.
rühm SAFIIR kava MERELEID MINU KÄES - 101 p. - kõrgeim punktisumma uudsuses 26 p.
rühm KIRSIKA kava SUME SUVETUUL - 92 p. - kõrgeim punktisumma liikumistehnikas 26 p.
Kiitus treeneritele Reet, Anu, Katriin ja Liina :)
Uute liikumisteni uuel hooajal :)